Medzinárodná a vnútroštátna preprava tovaru

Preprava tovarov do štátov celej Európy a v rámci Slovenska je hlavným produktom našej firmy. Roky dostatočne preverili úroveň nami poskytovaných služieb o čom svedčí aj spokojnosť našich klientov. Počas deviatich rokov nášho konštituovania sa ako súkromnej firmy sa nám podarilo úspešne etablovať na domácom trhu medzinárodných dopravcov. Tak isto spokojnosť našich zahraničných partnerov, s ktorými úzko spolupracujeme prezrádza, že sa nám darí získať si meno aj v rámci celoeurópskeho dopravného trhu. Toto sa aj vzhľadom na to, že sme firmou s čisto slovenskou kapitálovou účasťou, môže zdať príliš ambicióznym cieľom.
ÁNO - KLÁSŤ si vysoké ciele a potom ich aj PLNIŤ je našou filozofiou.

O čo sa môžeme oprieť?

Kvalitný a spoľahlivý vozový park, ktorý neustále rozširujeme.
V tejto oblasti sa orientujeme na renomovaného výrobcu automobilov VOLVO.

Ľudský potenciál
Naši vodiči najazdili po cestách celej Európy už nejeden kilometer a ich schopnosti boli už mnohokrát preverené v rôznych krízových situáciách.
Na všetkých úrovniach tak manažmentu, ako aj administratívy sa nám úspešne darí skĺbiť skúsenosť s elánom a novým pracovnými metódami a postupmi. K neustálemu rastu odbornosti našich riadiacich pracovníkov prispieva aj vnútorný vzdelávací program.

Moderné komunikačné technológie
Ako firma, na ktorej v mnohých prípadoch závisí chod jej klientov je nevyhnutne potrebné aby sme boli v správnu chvíľu na správnom mieste. Majúc na zreteli toto pravidlo snažíme sa udržať krok s vývojom a využívať všetky progresívne metódy komunikácie a spracovania údajov.