Profil

North Slovakia Camion je dopravnou spoločnosťou založenou v roku 1994.

Vznikli sme privatizáciou Slovenskej Automobilovej Dopravy - strediska Medzinárodnej kamiónovej dopravy.

Počas rokov našej činnosti sme sa vypracovali na firmu radiacu sa medzi najväčších slovenských kamiónových dopravcov. Služby poskytované našou firmou sa však neobmedzujú iba na medzinárodnú a vnútroštátnu kamiónovú dopravu. Oddelenia ako medzinárodné zasielateľstvo či servis nákladných vozidiel efektívne dopĺňajú hlavný produkt našej činnosti a umožňujú nám vyjsť v ústrety väčšiemu počtu našich klientov.

SME VŠADE TAM, KDE NÁS POTREBUJETE

sídlo firmy North Slovakia Camion